KARİYER GELİŞTİRME ODAKLI ÖĞRENCİ AR – GE PROJELERİ YARIŞMASI

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ATA TEKNOKENT iş birliğinde DAKAF’22 kapsamında Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci Ar – Ge Projeleri Yarışması düzenlenecek olup katılım ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
 2. Birinci aşamada kudakaf@atauni.edu.tr adresine son başvuru tarihi olan 20 Şubat 2022 saat 23:59’a kadar;
  1. Buradaki linke tıklayarak ulaşılabilecek başvuru formunun doldurulup imzalandıktan sonra taranmış olarak jpeg veya pdf formatında,
  2. Başvuruya konu olan projeyi anlatan posterin jpeg veya pdf formatında, gönderilmesi gerekmektedir.
 3. İkinci aşamada başvuru formunun ıslak imzalı olarak en geç 28 Şubat 2022 saat 17:00’da aşağıdaki adreste olacak şekilde kapalı bir zarf içerisinde elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Posta Adresi:

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Merkez Öğrenci Yemekhanesi Alt Katı), Erzurum.

 1. Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci Ar – Ge Projeleri Yarışması ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) öğrencilerin katılımına açıktır.
 2. Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci Ar – Ge Projeleri Yarışmasına grup / öğrenci kulübü, topluluğu olarak katılım mümkün olup bu durumda bir katılımcının proje temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.
 3. Proje önerisinin başvuru formunda, aşağıdaki kategorilerden hangisine girdiği ifade edilmelidir.

Proje Önerisi Kategorileri

Akıllı Ulaşım

Biyoteknoloji

Çevre ve Enerji

Eğitim

İletişim

Sanayi

Tarım

Toplumsal Katkı

Turizm

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 1. Başvuru yapacak projelerin konularıyla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Projeler yukarıda ifade edilen kategorilerden birine veya birkaçına girebilir. Proje öneriniz yukarıdaki kategorilerden birine girmiyorsa, girdiği kategoriyi ifade eden en uygun kelimeyi başvuru formuna yazabilirsiniz.
 2. Başvuruların 20 Şubat 2022 günü saat: 23:59’a kadar kudakaf@atauni.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir. Başvuru formunu içeren mailin ekine proje önerisini anlatan 50×70 cm. boyutlarında bir afişin de eklenmesi gerekmektedir. Bu afişler 7-8 Mart 2022 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi/Erzurum’da düzenlenecek DAKAF’22 (Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 2022) kapsamında sergilenecektir.
 3. Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci Ar – Ge Projeleri Yarışması kapsamında ilk üç ödül ile mansiyon alan proje sahiplerine verilecek ödüller aşağıdaki gibidir:

Birincilik Ödülü: 6.000 TL

İkincilik Ödülü: 4.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Mansiyonlar: 1.000 TL (Üç mansiyon ödülü verilecektir)

DÜZENLEME KURULU

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI

ORTAK BAŞKANLAR

Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Besim YILDIRIM

Prof. Dr. Süleyman TOY

Doç. Dr. Ebru BOZKURT

Doç. Dr. Neslihan KULÖZÜ UZUNBOY

Doç. Dr. Salih Börteçine AVCİ

Doç. Dr. Şendoğan KARAGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Yakup UZUN

Öğr. Gör. Yücel NAKTİYOK

Mevlüt YILDIZ

DEĞERLENDİRME KURULU

BAŞKAN

Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

GENEL SEKRETER

Doç. Dr. Neslihan KULÖZÜ UZUNBOY

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ

Prof. Dr. Adem YILMAZ

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK

Prof. Dr. Ahmet TORTUM

Prof. Dr. Besim YILDIRIM

Prof. Dr. Beyzagül ERKAYMAN

Prof. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Burak DİKİCİ

Prof. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK

Prof. Dr. İbrahim Yücel ÖZBEK

Prof. Dr. Süleyman TOY

Prof. Dr. Tevhit KARACALI

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Prof. Dr. Zekai HALICI

Prof. Dr. Zeynep CEYLAN

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ

Doç. Dr. Gökay AKKAYA

Doç. Dr. Halim KOVACI

Doç. Dr. Salih GÜLEN

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Faruk YEŞİLDAL

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAŞAR

KATILIM ŞARTNAMESİ ve BAŞVURU FORMU

 

Proje önerisinin hangi kategoride yer aldığını doğru bildirdiğimi, daha önce ticarileşmediğini, fikri mülkiyet haklarının başkasına ait olmadığını beyan ve taahhüt ederim.

Ödül alması halinde (1. 2. ve 3. ödüller ile mansiyonlar) projemi 7 – 8 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek DAKAF’22 Kariyer Fuarı boyunca şahsıma ayrılan alanda sergileyeceğimi / anlatacağımı ve proje posterimin başında yer alacağımı kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

(Bu kısım el yazısı ile doldurulmalıdır)

Adı Soyadı / TC Kimlik No   :               

Tarih                                        :

İmza                                        :

BAŞVURU SAHİBİ ve PROJE BİLGİLERİ
Proje Yöneticisi Adı- Soyadı : 
(Varsa) Proje Ekibinde Yer Alan Diğer Öğrencilerin Adı- Soyadı: 
Üniversite, Fakülte, Bölüm Bilgileri:  
Adres:  
GSM: 
E-posta:  
Proje Adı : 
Proje Kategorisi:  
Projenin Açıklaması (en az 500 – en fazla 3000 kelime)

 

 

 

 

 

 

 

Projenizi anlatan ve DAKAF’22 kapsamında sergilenmek üzere hazırlanan poster
* Posterin 50×70 cm. boyutlarında jpeg veya pdf formatında hazırlanarak başvuru formu ile birlikte e-mail ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

(Bu kısım el yazısı ile doldurulmalıdır)

Adı Soyadı / TC Kimlik No:

Tarih:

İmza:

 

Bilgisayar Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi © 2023. Tüm Hakları Saklıdır